Google

วิธีการปูหญ้า

วิธีการปูหญ้า

1.นำวัชพิชที่ไม้ต้องการออกโดยถางออก หรือถ้ามีปริมาณมากก็สามารถใช้ยาฉีดฆ่าได้แล้วปรับพื้นที่ดินเดิมให้เรียบก่อนปลูก อาจใช้รถไถปรับเพื่อความรวดเร็ว

2.นำทรายถมหรือทรายขี้เป็ดเกลียทับให้ทั่วพื้นปรับให้เรียบหนา 2 – 5 ซ.ม. (ทรายก่อสร้างก็ใช้ได้)

3.นำดินปลูกหรือดินสีดามาหว่านบนพื้นทรายให้ทั่วเพื่อรองพื้นก่อนปลูกหญ้า

4.นำหญ้าที่เตรียมไว้ ส่วนมากขนาด 50×100 cm มาปูบนพื้นทรายให้ชิดกันห่างเล็กน้อย

5.รดน้ำให้ทั่วแล้วนำลูกกลิ้งทับปรับให้หญ้าเรียบเสมอกัน

Sorry, the comment form is closed at this time.