Google

วิธีดูแลหญ้าหลังปลูก

การดูแลสนามหญ้า

หลังจากปูหญ้าเสร็จ 7 วันแรกสำคัญที่สุด ต้องรดน้ำหญ้าวันละ 5 – 7 ครั้งหรือมากว่านี้ยิ่งดีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ให้ค่อยสังเกตุอาการของใบหญ้า อย่าให้ใบหญ้าแห้ง เน้นรดน้ำหญ้าช่วงที่แดดจัดๆ 10:00 น. 12:00 น. 13:00 น. จำเป็นมาก

ห้ามใสปุ๋ยเคมีต้องรอให้หญ้ามีรากติดดินก่อนประมาณ 2 สัปดาห์

Sorry, the comment form is closed at this time.