Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ขายหญ้านวลน้อย

ขายหญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย หญ้าเบอร์มิวด้า หญ้าญี่ปุ่น หญ้าพาสพาลัมราคาถูก เรามีไร่หญ้าเป็นของเราเอง จำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาหญ้าของเราจึงถูก ราคาหญ้าอาจปรับขึ้นลงทั้งปีราคาหญ้าเป็นราคาที่ไม่แน่นอนสอบถามราคาหญ้าได้ รับปูสนามหญ้าราคาถูกจากไร่หญ้าประกอบด้วย 1.ค่าหญ้า 2.ค่าแรงและปรับพื้นที่ปรับพื้นทราย 3.ค่ารถบรรทุก 4.ค่าดินปุ๋ยผสมรองพื้น พันธุ์หญ้าที่จำหน่าย 1.หญ้านวลน้อย 2.หญ้าพาสพาลัม 3.หญ้ามาเลเซีย 4.หญ้าญี่ปุ่น 5.หญ้าเบอร์มิวด้า *หญ้า 1 ตร.ม.มี 2 แผ่น …